Arcing Horn

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    Overliggende transmisjonslinjeisolator parallelle hull (heretter kalt parallellgapet, også kalt buehornet) lynbeskyttelse i tankens kjerne ligger i området tillatt lynutløpshastighet, klaring mellom enhet og isolator (streng) parallelt blinker lynet, hull i kanalens strømfrekvensbue, beskytter isolatoren mot lysbuen, forbedrer suksessgraden for gjenlukking. Denne standarden spesifiserer de relevante tekniske forhold, t ...